Malý pomocník

aneb jak se rychle zorientovat v plastových oknech

Proč jsem ho vytvořil?

Jmenuji se Michal Smutný a už 15let pomáhám lidem při výběru oken. Mojí největší devízou byla vždy snaha o férové jednání, bohužel to co se na trhu s okny nabízí poslední rok je dost děsivé (6ti a 7mi komomorové konstrukce profilu v nejmenších stavebních hloubkách, nemožnost seřízení kování a izolační skla s kovovými rámečky) Tak to jsou přesně důvody, které mne donutily připravit pro své klienty (snad) jednoduchého pomocníka. Vím, že všechny z vás nepřesvědčím, abyste si připlatili za kvalitu okna. Ale doufám, že vám tímto přehledem alespoň otevřu oči i mysl při vašem výběru.

Né vždy koupí toho nejlevnějšího můžete ušetřit.
Michal Smutný

Okna rozdělujeme do skupin podle stavební hloubky, systému těsnění a typu zasklení.
Rozdíly v těchto skupinách se Vám pokusím jednoduše vysvětlit.


Základní rozdělení profilů

01

Sekce1

Prvním a nejdůležitějším rozdělením oken je rozdělení podle stavební hloubky profilu:

  • Profily se stavební hloubkou menší než –li 70mm se používali před rokem 2004 a patří do IV.třídy, my je již nepoužíváme.
  • Profily se stavební hloubkou 70 – 77 mm, patří do základní třídy č.III, a u nás se tato základní třída jmenuje CLASSIC.
  • Profily se stavební hloubkou 78 – 85 mm, patří do lepší energetické třídy č.II, my tuto třídu označujeme COMFORT.
  • Profily se stavební hloubkou 85 a více mm, patří do nejlepší a nejvyšší třídy č.I, u nás se tyto profily jmenují VISION.

Rozdělení podle těsnění

01

Další podle čeho je potřeba okna rozlišit, je systém těsnění (těsnících gum):
Těsnění oken rozdělujeme do dvou základních skupin. A to na dorazové těsnění, označované AD (anschlagdichtung) a středové těsnění, s označením MD (mitteldichtung).

Středové těsnění, o kterém se dá obecně říci, že má lepší součinitel prostupu tepla, se ještě dále dělí na takzvané pevné středové těsnění a pružné středové těsnění. Pevné středové těsnění se dá přirovnat k trojitému dorazovému těsnění, které má stejné těsnění (jaké je na rámu i křídle) ještě uprostřed a to většinou na křídle. Nejlepší je pak středové těsnění pružné, které je 15 až 20mm vysoké a díky své pružnosti při namáhání tlakem větru okno neustále lépe utěsňuje. V poslední době se středové pružné těsnění ještě zdokonalilo o tzv. dutinové těsnění, které ještě lépe přilne ke křídlu díky své roztažné ploše. Z tohoto důvodu má systém pružného středového těsnění nejen lepší funkčnost a nižší součinitel prostupu tepla, ale hlavně vysokou zvukovou izolaci (odhlučnění).

Co je součinitel prostupu tepla

01

Co je vlastně součinitel prostupu tepla a jak se dělí? Vždy je v nabídce nutné určit, o jaký součinitel prostupu tepla se jedná. Prvním a nejdůležitějším součinitelem je prostup tepla zasklením, který se označuje Ug a tvoří více než 90% plochy okna. Na tuto hodnotu má vliv počet skel, typ materiálu použitého k pokovení skel, materiál a velikost distančního rámečku i způsob plnění těžkým plynem. Dalším důležitým součinitelem je prostup tepla profilem (rámem i křídlem okna) a označuje se Uf. Tato hodnota by měla být vždy uváděna s plným vyztužením profilu.

Posledním a nejdůležitějším součinitelem prostupu tepla je prostup tepla celým oknem, který se označuje Uw a vypočítává se dle vzorce z velikosti okna a součinitelů Ug (sklo) i Uf (rám).

vzor

Na naše okna používáme pro základní řadu CLASSIC izolační dvojskla s Ug=1,0 W/m2K, nebo izolační trojskla Ug=0,7W/m2K. Pro řadu COMFORT a VISION+ používáme izolační trojsklo s nižším součinitelem prostupu tepla Ug= 0,5 W/m2K. Tento součinitel ovlivňuje hlavně velikost distančních rámečků mezi jednotlivými skly a způsob plnění tohoto prostoru těžkým plynem ARGON. U větších ploch skel, ale i tam kde je nutné kvůli odhlučnění použít 6mm silné sklo se zvyšuje součinitel prostupu tepla na Ug=0,6 W/m2K.

01

Kování pomáhá Vám

Správnou funkčnost okna zajišťuje celoobvodové kování. V dnešní době už nezáleží tak moc na značce výrobce kování, ale je důležité, jaké prvky kování okno obsahuje. Nejviditelnějším prvkem je klika, ta může být pouze obyčejná plastová, lepší hliníková nebo s převodem, která podstatně usnadňuje zavírání okna. Další doplňky kování, jako jsou bezpečnostní body, pojistka proti chybné manipulaci, průvanová pojistka výklopu, mikroventilace nebo polohovatelný výklop, by měly být v dnešní době standardem kvalitního okna. Bohužel ne každý výrobce oken tyto doplňky kování dodává ve standardu a tím se liší cenou.

01

Krátká rekapitulace

Pokud to shrneme, je důležité v nabídkách vždy srovnávat stejné hodnoty U a nezaměňovat součinitel prostupu tepla sklem Ug se součinitelem prostupu tepla celým oknem Uw. Jestliže tyto hodnoty v nabídce nenajdete, nebojte se nakouknout do prohlášení o vlastnostech, kde jsou všechny součinitele jednotlivých typů skel uvedeny. Dále není tolik důležitý počet komor v profilu jako jeho stavební hloubka, je zavádějící jestliže do III.skupiny hloubky profilů některý výrobce dá 7 či 8komor, protože zde jsou jen na úkor železné výztuhy. Také si nepleťte stavební hloubku profilu rámu s často vypsanou hloubkou předsazeného křídla, které má pochopitelně větší rozměr.

Po prostudování nabídek a vytipování dodavatelů oken je také důležitá návštěva vzorkové prodejny a vyzkoušení si vybraných produktů, abyste sami viděli, co opravdu kupujete! Chápu, že každý chceme ušetřit, ale není nic horšího než se nechat uchlácholit řečmi obchodníka a až při montáži zjistit, že jsem si vybral špatně! Jak říkal můj táta, nikdy neporovnávej jablko s hruškou, ač je to oboje ovoce! A stejné je to s okny.

S pozdravem
Michal Smutný

06

Napište mi