Malý pomocník

aneb jak se rychle zorientovat v plastových oknechProč jsem ho vytvořila?

Zabývám se obchodem s okny něco přes 6 let a v posledním roce mám pocit, že zorientovat se v nabídce při koupi plastových oken není vůbec jednoduché. Každý totiž tvrdí že zrovna ty jeho okna jsou ty nejlepší a přitom spousta firem běžně nabízí okna, která jsou horší, než byl standard před 5-ti lety. Z tohoto důvodu jsem připravila krátký a snad jednoduchý návod, který Vám měl pomoci se zorientovat v tom, jak se jednotlivé profily oken liší svou konstrukcí, těsněním i skly a co jaké koeficienty, které se v nabídkách uvádí, vůbec znamenají. Budu ráda pokud Vám tím pomůžu si vybrat přesně to, co potřebujete právě vy.

A těším se na vaše případné připomínky.
Valerie Lásková

Plastová okna rozdělujeme podle stavební hloubky, systému těsnění a použitého zasklení.
Nyní se vám ve zkratce pokusím vysvětlit jak je rozdělujeme


Základní rozdělení profilů

01

Stavební hloubka profilu dnes rozděluje okna na III. základní teplotní třídy nebo-li skupiny:

  • Skupina III. profily se stavební hloubkou 70 – 77 mm, u nás se označuje CLASSIC.
  • Skupina II. profily se stavební hloubkou 78 – 85 mm, u nás se označuje COMFORT.
  • Skupina I. profily se stavební hloubkou 85 a více mm, u nás se označuje VISION.

Rozdělení podle těsnění

01

Další způsob rozdělení oken je podle systému těsnění, nebo-li uspořádání těsnících gum v profilu. Okna rozdělujeme do tří těsnících systémů. Základní skupinou je dorazové těsnění, označované jako AD (podle německého anschlagdichtung), které využívá dvou těsnících zón a to na rámu a křídle okna. Při případném zatečení do oken je voda odváděna šikmou plochou mezi těsnění v rámu a odvedena ven.

Lepším systémem je těsnění středové s označením MD (mitteldichtung), které se dále dělí na středové těsnění pevné a středové těsnění pružné. Středové těsnění pevné by se dalo popsat, jako trojité (nebo tři) dorazové těsnění, kde na středu profilu je další dorazová guma podobná té na rámu a šikmou částí profilu je případná voda odváděna ven. Za to středové těsnění pružné, má na středu rámu cca 15-20 mm vysoké těsnění, které při zvyšování tlaku větru i množství vody okno stále více a více utěsňuje.

Obecně se dá říci, že okna se středovým těsněním mají lepší izolační vlastnosti a ty s pružným středovým těsněním mají nejnižší součinitele prostupu tepla ve svých třídách, nemluvě o výši odhlučnění.

Co je vlastně součinitel prostupu tepla a jak se rozděluje

01

Pro vás bude vždy důležité určit, o jaký součinitel prostupu tepla se v nabídce jedná.

Prvním důležitým součinitelem prostupu tepla je prostup tepla zasklením, který se označuje Ug a tvoří víc jak 90 % plochy okna. Na tuto hodnotu má vliv hlavně počet skel, typ pokovení skel, materiál a velikost distančního rámečku i způsob plnění plynem.

Dalším důležitým součinitelem je prostup tepla rámem okna nebo-li profilem a označuje se Uf. Tato hodnota by měla být vždy uváděna s plným vyztužením.

A posledním a asi nejdůležitějším součinitel prostupu tepla je prostup tepla celým oknem, který se označuje Uw a vypočítává se dle vzorce z velikosti okna (plocha) a součinitelů Uf (rám) a Ug (sklo) s uvedeným faktorem použitých teplých distančních rámečků ve skle.

vzor

My pro základní typy oken (skupinu CLASSIC) používáme izolační dvojskla s Ug=1,0 W/m2K nebo izolační trojskla se součinitelem Ug= 0,7 W/m2K. Pro skupinu COMFORT i VISION používáme jen součinitel prostupu tepla Ug= 0,5 W/m2K , je-li to staticky možné protože u větších ploch skel lze pouze Ug=0,6 W/m2K.

Nižšího součinitele prostupu tepla trojsklem se dosahuje pouze použitím větších velikostí distančních rámečků mezi jednotlivými skly ( 16mm, 14mm, 12mm, 10mm) čím je mezera větší tím vzniká větší prostor pro vyplnění plynem Argon a tím dochází ke snížení teplotního součinitele skla.

01

Kování pomáhá Vám

Správnou funkčnost okna zajišťuje celoobvodové kování. V dnešní době už nezáleží tak moc na značce výrobce kování, ale je důležité, jakými prvky je okno okováno ve výrobě oken.

Nejviditelnějším prvkem je klika, ta může být pouze obyčejná plastová, nebo lepší hliníková či s automatickým převodem, který podstatně usnadňuje zavírání oken.

Další doplňky kování, jako jsou bezpečnostní body, uzavírací čepy, pojistka proti chybné manipulaci, průvanová pojistka výklopu, mikroventilace nebo polohovatelný výklop, by měly být v dnešní době snad standardem každého kvalitního okna. Bohužel ne každý výrobce oken tyto doplňky kování dodává a tak je vždy dobré zjistit, jaké kovací prvky máte ve vámi vybrané nabídce právě vy, protože to že výrobce používá stejné kování ještě neznamená, že má stejné kovací prvky i v okně.

01

Krátká rekapitulace

Pokud to shrneme, je důležité v nabídkách vždy srovnávat stejné stavební hloubky (skupiny) a neplést si jednotlivé součinitele prostupu tepla U a jestliže tyto hodnoty v nabídce nenajdete, nebojte se nakouknout do prohlášení o vlastnostech, kde jsou všechny součinitele celých oken s jednotlivými typy skel uvedeny.

Posledním krokem po prostudování nabídek a vytipování vámi zvolených dodavatelů oken je také důležitá návštěva vzorkové prodejny, kde vámi zvolené produkty nejen uvidíte, ale hlavně si je vyzkoušíte. Tím zjistíte co opravdu kupujete, protože každý výrobce neprodává stejná okna i když jsou podle jména ze stejného profilu. Okna nejsou rohlíky a proto je dobré věnovat vašemu konečnému rozhodnutí o něco více času.

Valerie Lásková

06

Napište mi