zpet

Energetický posudek (EP)

Navazuje na Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a je komplexním rozborem nemovitosti z hlediska hospodaření s energiemi, včetně předběžného návrhu stavebních opatření, jejich dopadu na snížení energetické náročnosti nemovitosti, ceny jednotlivých stavebních opatření a zhodnocení návratnosti investic. Od 1. 1. 2013 vzniká dle novely zákona č. 406/2000 Sb. ve znění zákona č. 318/2012 Sb. povinnost vypracovat Energetický posudek (EP) současně s Průkazem energetické náročnosti budovy (PENB) v případě budov se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW a také při projektech snižování energetické náročnosti budov.

Podrobnosti

Energetický posudek (EP) Obsahem Energetického posudku domu je:

  • informace pro proces rozhodování o snížení energetické náročnosti budovy a její optimalizaci,
  • možnost individuální volby kvality a rozsahu stavebních opatření,
  • 2x zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy (stávající stav, stav po stavebních úpravách).

Informace pro proces vašeho rozhodnutí:

  • ovlivnění spotřeby energie,
  • návratnost investic,
  • spotřeba tepla na vytápění domu ve vztahu k rozsahu a cenám částečných a celkových stavebních opatření,
  • součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí (stávajících, doporučených a zvolených),
  • skladba konstrukcí – tloušťka tepelných izolací odpovídajících normovým požadavkům,
  • náklady na vytápění v závislosti na zdroji vytápění.
Breadcrumbs