zpet

Kritéria pasivního domu

kriteria-pasivniho-domuPro pasivní domy byla stanovena tato kritéria (hodnoty určené pro středoevropské klimatické podmínky):
  • měrná spotřeba tepla na vytápění ? 15 kWh/m2 a,
  • maximální topný výkon 10 W/m2,
  • součinitel prostupu tepla u všech plných obvodových konstrukcí s U ? 0,15 W/m2 K,
  • okna s hodnotou U ? 0,8 W/m2 K a se sklem o hodnotě g ? 50 %,
  • celková neprůvzdušnost nesmí přesáhnout 0,6 násobek výměny vzduchu za hodinu,
  • se součinitelem vzduchové neprůvzdušnosti n50 ? 0,6 h-l,
  • vzduchotechnická jednotka s rekuperací s účinností vyšší než 75 %,
  • celková roční spotřeba primární energie (na topení, ohřev TUV, větrání a elektrické spotřebiče) nesmí překročit 120 kWh/m2.

Pasivní dům vždy vyžaduje řízené větrání spojené s rekuperací tepla. Odváděný teplý vzduch předá v protiproudém výměníku teplo chladnému přiváděnému vzduchu (aniž dojde k jejich smíchání). Využít tak lze 80 až 90 % tepla odpadního vzduchu. Množství vzduchu se obvykle dimenzuje tak, aby bylo na osobu přiváděno cca 25 m3/h čerstvého vzduchu. V době, kdy v domě nikdo není, je možno intenzitu větrání částečně snížit. Tento čerstvý vzduch je obyvateli vnímán jako velmi příjemný. Roční spotřeba tepla na vytápění v pasivním domě je velmi nízká. Maximální potřebný příkon tepla nepřekročí 10 W/m2 K, stačí příkon 100 W, což je příkon odpovídající jedné stowattové žárovce. Toto množství tepla lze do budovy dodat pouze prostřednictvím ohřátí čerstvého vzduchu. Není nutný klasický otopný systém, dokonce příliš nerozhoduje ani cena topného média. Čerstvý vzduch je v případě potřeby (v nejchladnějším období) ohříván pomocí dohřívače umístěného za rekuperačním výměníkem. Dohřev vzduchu může být teplovodní, kdy jednotka odebírá teplo z akumulační nádrže, nebo může být zajištěn průchodem čerstvého vzduchu přes elektrický ohřívač. Pasivní dům se bez řízeného větrání neobejde. Je jen otázkou, do jaké míry komfortu a cenové úrovně jít.

Breadcrumbs