zpet

Nabídka oken pro pasivní domy

pasivni-dum2Poctivé srovnání všech profilů naleznete na: http://passiv.de/komponentendatenbank/fensterrahmen.

Naše názory na jednotlivé nabídky všech konkurentů jsou různé, a proto je vždy důležité určit si hodnotu (velikost), jakého součinitele prostupu tepla by měla okna jako celek (Uw) dosáhnout. Jen málokdo z výrobců oken požívá stejné zateplovací systémy jako certifikovaná okna od výrobců profilu v institutu Passivhaus. Doporučujeme proto všem připojit přílohou ke smlouvě o dílo i certifikace, že jde opravdu o tento typ okna. Český trh totiž dělá vše po svém a tím, že vynechají jedno písmeno v názvu, jsou z obliga, neboť tak nevědomky odsouhlasíte úplně jiný typ okna.

Breadcrumbs