zpet

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Slouží k informaci o energetické náročnosti provozu nemovitosti. Energetický posudek (EP) je rozborem nemovitosti z hlediska hospodaření s energiemi, včetně předběžného návrhu stavebních opatření, jejich cen a dopadu. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je součástí energetického posudku.
A co tím plyne pro vás s ohledem na koupi nových oken? Od tohoto dne byste  měli okna nakupovat jako svou investici do budoucnosti. Z novely zákona totiž vyplývá, že při prodeji nebo pronájmu (nikdy dopředu nevíte, jaké životní situace vás potkají) budete muset nechat udělat energetický průkaz, který vždy ovlivní cenu nemovitosti.
 
Podrobnosti

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – Informuje  o tom, jak energeticky náročný je provoz nemovitosti pomocí písmen A-G (stejně jako na elektrospotřebičích – lednice, pračka, myčka atd.).
Od 1. 1. 2013 vzniká dle novely zákona č. 406/2000 Sb. ve znění zákona č. 318/2012 Sb. povinnost přikládat Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) při prodeji budovy nebo ucelené části budovy a při pronájmu budovy. Od 1. 1. 2009 musí stavební úřady požadovat (dle novely zákona č. 406/2000 Sb. ve znění zákona č. 318/2012 Sb.) Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2  (dle zákona se za větší úpravu považuje změna na více než 25 % celkové plochy obálky budovy).

Obsah Průkazu energetické náročnosti budovy:

  • identifikační údaje budovy,
  • typ budovy,
  • užití energie v budově,
  • technické údaje budovy,
  • energetickou bilanci budovy pro standardizované užívání a bilance energie dodané, popř. vyrobené budovou nebo z budovy odvedené,
  • výsledky posouzení proveditelnosti alternativních systémů podle § 6a odst. 4 zákona u nových budov nad 1000 m2  celkové podlahové plochy,
  • doporučená opatření pro technicky a ekonomicky efektivní snížení energetické náročnosti budovy,
  • doba platnosti průkazu, jméno a identifikační číslo osvědčení osoby oprávněné vypracovat průkaz.
Breadcrumbs