zpet

Fyzikální požadavky kladené na plastová okna

U požadavků na vlastnosti oken došlo k souladu s evropským značením a následně i normami. Na samotné otvorové výplně jsou kladeny nové tepelně-technické požadavky, které zohledňují nejen hloubku a prostup tepla, ale také nově formulují požadavky na šíření vzduchu (průvzdušnost). Tím se snaží zlepšit vnitřní klima objektu a minimalizovat tak rizika vzniku vlhkosti (omezit povrchové kondenzace a zamezit tvorbě plísní). Dále se zavádějí požadavky na množství zkondenzované, vypařené vodní páry uvnitř konstrukce, zpřísňují se statické požadavky a konkretizují se vzorce pro výpočet součinitele prostupu tepla celého okna. Některé z těchto vlastností se vám pokusíme vysvětlit. Budete-li mít zájem o podrobnější informace, navštivte naši vzorkovou prodejnu, kde vám naši techničtí zástupci rádi vše vysvětlí.

Breadcrumbs