zpet

Izoterma

Izoterma je křivka, která spojuje stejné body teplot, a tím zobrazuje tepelné rozhraní uvnitř stavebního materiálu. Pro posouzení správného osazení okna do ostění je nevyhnutelné znát průběh izotermy 0 °C a 10 °C  . Tato teplota určuje místo, kde při doporučené vlhkosti vzduchu 50 % a vnitřní teplotě 20 °C dochází k opakované tvorbě kondenzátu, čímž se mohou vytvářet hnilobné substance a může docházet k plesnivění rohů. Z tohoto důvodu vždy od projektanta vyžadujte zakreslení průběhu izotermy v závislosti na navrženém zdivu. Díky tomuto výpočtu se vyhnete všem negativním jevům a vaše nová okna budou osazena správně.
Pro výpočet izotermy potřebujeme bezpodmínečně znát tepelně-technické hodnoty součinitele prostupu tepla U nebo tepelného odporu R stavebního materiálu obvodového pláště a tloušťku tepelné izolace (zateplení), a tím zjistíme správnou hloubku pro usazení okna.  U novostaveb musí být okno usazeno vždy v oblasti, kde vnitřní povrchová teplota je vyšší než kritická teplota 10 °C = teplota rosného bodu! U rekonstrukcí špaletových oken lze říci, že nedojde-li po výměně oken k zateplení objektu, musí vždy dojít alespoň k zateplení špalety (50mm polystyrenem) tak, aby špaleta nepromrzala, a teprve poté bychom měli namontovat nové okno k zateplené špaletě (tento způsob montáže je systémově správný, odbourá vznik tepelných mostů u špaletových oken, ale bohužel mnoho investorů o něm nechce slyšet, z důvodu navýšení ceny za provedené zednické práce).

Breadcrumbs