zpet

Profily s dorazovým těsněním (AD - Anschlagdichtung)

Tento typ profilu standardně používá většina výrobců, funkční spára tohoto systému je dokonale těsná. Křídlo se k rámu utěsňuje pomocí dvou trvale pružných těsnicích gum, z nichž jedna leží na vnější straně rámu a druhá na vnitřní straně křídla. V případě, že se při vyšším tlaku větru dostává voda přes vnější rámové těsnění do vnitřní části okna, je tato voda odvedena ven přes odvodňovací otvory. Šikmá drážka uvnitř rámu podporuje odtok vody ven.

Profil s dorazovým těsněním s ocelovou výztuhou má obecně při stavební hloubce okolo 70 mm součinitel prostupu tepla Uf = 1,3 W/m2K (Uf = profil = vyztužený rám a křídlo), při stavební hloubce okolo 80 mm má Uf = 1,2 W/m2K, při stavební hloubce nad 85 mm má Uf = 1,0 W/m2K, u profilů bezvýztuhových má Uf = 0,80 W/m2K, ale většina výrobců profilů u nízkoenergetických a pasivních profilů již dorazové těsnění nepoužívá (nebo ho aplikuje alespoň v jeho trojité podobě - Veka Alphaline, Salamander Blue Evolution) a horší tepelné vlastnosti tohoto typu těsnění jsou doháněny větší stavební hloubkou.

Breadcrumbs