zpet

Profily se středovým těsněním (MD - Miitteldichtung)

Profily se středovým těsněním mají masivnější (pevnější) konstrukci, vykazují lepší součinitel prostupu tepla a vyšší zvukový útlum. Jejich přední komora (normou označovaná jako dekompresní) je oddělena středovou těsnicí gumou v rámu, která díky své pružnosti vyrovnává tlakový rozdíl mezi venkovním a vnitřním prostředím (tzn., že při zatížení větrem je středová guma tlačena na vnitřní plochu křídla, takže se stoupající rychlostí větru a nárazovém dešti těsní ještě lépe, tím odolává extrémním klimatickým podmínkám). Díky těmto vlastnostem využívají systém středové těsnicí gumy všichni výrobci profilů k výrobě oken vhodných do nízkoenergetických či pasivních domů.

Profil se středovým těsněním obecně dosahuje lepších hodnot součinitele prostupu tepla, což je nejen kvůli masivnějšímu konstrukčnímu řešení, ale hlavně díky středové těsnicí gumě, a to zhruba o 0,1 W/m2K. Při stavební hloubce okolo 70 mm má součinitel prostupu tepla Uf = 1,2 W/m2K (Uf = profil = vyztužený rám a křídlo), při stavební hloubce okolo 80 mm má Uf = 1,1 W/m2K, při stavební hloubce nad 85 mm má Uf = 0,95 W/m2K, u profilů bez výztuhy má Uf až = 0,74 W/m2K.

Breadcrumbs