zpet

Součinitel prostupu tepla U

Je velmi důležité vysvětlit si některé základní pojmy z Vyhlášky o úsporách energie (EnEV):
Uw = součinitel prostupu tepla oknem – okno jako celek (rám, křídlo, výztuhy, sklo, distanční rámeček)
Uf = součinitel prostupu tepla profilem – rám, křídlo, včetně případných výztuh
Ug = součinitel prostupu tepla sklem – izolační dvojsklo či trojsklo, čtyřsklo
?g (Psi) = distanční rámeček – okrajová zóna skla

Nejdůležitějším ze součinitelů prostupu tepla je Uw (window  – okno), který zohledňuje všechny části okna, jako je velikost rámu, plocha skel, typ distančního rámečku, včetně jejich případných tepelných mostů. Ostatní součinitele jsou důležité jen pro jeho výpočet.
                  
Uw =    (Af x Uf) + (Ag x Ug) + (Lg x ?g)/    Af + Ag
 Lg = obvod skel
 Ag = plocha plastu
 Af = plocha skla

Profil s dorazovým těsněním (AD) s ocelovou výztuhou má obecně při stavební hloubce okolo 70 mm součinitel prostupu tepla Uf =1,3 W/m2K, při stavební hloubce okolo 80 mm má Uf = 1,2 W/m2K, při stavební hloubce nad 85 mm má Uf = 1,0 W/m2K, u profilů bezvýztuhových má Uf = 0,85 W/m2K  (Uf = samotný profil rámu a křídla s výztuhou), ale většina výrobců profilů u nízkoenergetických profilů již dorazové těsnění nepoužívá (nebo ho aplikuje jen v jeho trojité podobě - Veka, Salamander) a zhoršené vlastnosti jsou doháněny větší stavební hloubkou.
Profil se středovým těsněním (MD) obecně dosahuje lepších hodnot součinitele prostupu tepla, což je nejen kvůli masivnějšímu a stabilnějšímu konstrukčnímu řešení těchto profilů, ale hlavně díky středové těsnicí gumě, a to zhruba o 0,1 W/m2K. Při stavební hloubce okolo 70 mm má součinitel prostupu tepla Uf = 1,2 W/m2K, při stavební hloubce okolo 80 mm má Uf = 1,1 W/m2K, při stavební hloubce nad 85 mm má Uf = 0,95 W/m2K, u profilů bez výztuhy má Uf = 0,74W/m2K.
Pro jednodušší orientaci jsme vám připravili přehledovou tabulku součinitelů prostupu tepla jednotlivých profilů a skel.

TABULKA

Vždy je důležité požadovat po vybrané firmě upřesnění, o jaký uváděný součinitel prostupu tepla jde, jaké sklo je v oknech použito pro výpočet a jaké sklo vám dávají do smlouvy o dílo  (izolační trojsklo může mít hodnotu součinitele prostupu tepla od 0,5 až do 0,8 W/m2K).
Evropské normy určují přesné postupy jak pro výpočet Uw (oken) dle DIN EN ISO 10077-1, výpočet Uf (rámu) dle DIN EN ISO 10077-2, výpočet Ug (zasklení) dle DIN EN 673; tak pro měření Uw (oken) dle DIN EN ISO 12567, měření Uf (rámu) dle DIN EN 12412-2, měření Ug (na zasklených plochách) dle DIN EN 674 a zajištění stupně celkové energetické prostupnosti dle DIN EN 410.

Breadcrumbs