zpet

Srovnání jednotlivých profilů

Obecně platí pár zásad, podle čeho si okna vybírat. Je třeba počítat s tím, že nabídkami se musíte tak trochu „prohrabat“ a porovnat vždy to stejné (tzn. v přeneseném významu jablko s jablkem, hrušku s hruškou). Proto na prvním místě porovnejte stavební hloubku, součinitel prostupu tepla sklem Ug (čím je hodnota nižší, tím je sklo úspornější), součinitel prostupu tepla celého okna Uw a typ těsnění. Podle těchto parametrů si nabídky roztřiďte a srovnejte k sobě.

Dále byste se měli vyvarovat nákupu „No Name“ (bezejmenných) plastových oken, kde není znám výrobce profilu, nebo jeho výroba je prováděna v zemích, kde na certifikáty nejsou kladeny takové nároky. Například: www.thermicco.pl/vyroba.html, nebo dokonce www.cn.all.biz/cs/okna-plastove.

Breadcrumbs