zpet

Výpočet pro zatížení větrem

Jednoduchý postup nabízí v praxi výpočet podle níže uvedeného vzorce. Většina kvalitních výrobců profilů má pevně stanovené maximální rozměry, kde jsou již veškerá zatížení zohledněna.
Maximální přípustné prohnutí profilů nesmí překročit L/300, případně 8 mm, to ale platí při použití standardních izolačních skel. U upravených skel na ochranu proti slunci nebo tepelně-ochranných, případně jiných speciálních skel je třeba dodržet maximálně 6 mm.

Breadcrumbs