zpet

Zatížení větrem a těsnost proti přívalovému dešti

Zatížení větrem je rozděleno dle výšky budovy do jednotlivých tříd a každá třída musí odolávat určitému tlaku větru (limitní tlak v Pa pro danou třídu se stanoví podle celkové výšky budovy). To znamená, že pro objekty vyšší než 100 m musí okno odolat minimálnímu tlaku 900 Pa (viz tabulka) a zachovat těsnost vůči přívalovému dešti.

Třída zatěžování 1) A B C D 3)
Dynamický/měrný tlak v Pa až do 150 až do 300 až do 1050 Zvláštní předpis - úprava
Síla větru 2) až do 7 až do 9 až do 11
Výška budovy v m až do 8 až do 20 až do 100
  1. Skupinu zatěžování je nutno uvést v seznamu výkonů/plnění.
  2. Podle Beaufortovy stupnice.
  3. Do skupiny zatěžování D je nutno zařadit okna, u nichž je třeba počítat s mimořádným zatížením – namáháním. Požadavky je třeba uvést pro konkrétní případ.

Zkoušky se provádí na zkušebních tělesech podle DIN EN 12211. Plastová okna se testují na čelní průhyb P1 (v Pa - paskalech) nejprve při tlaku a poté při sacím účinku větru stejné intenzity – P1 a dle výsledků se klasifikují do jednotlivých tříd. V druhé části se zkouší tlak a sání v 50 cyklech s intenzitou P2/P2 a zkušební tělesa musí zůstat plně funkční. Ve třetí části musí zkoušená tělesa zůstat uzavřená jak při tlaku P3, tak při sání P3. Výsledky jsou pro každou třídu při zkoušce jiné – Třída 1: P1 = 400 Pa, P2 = 200 Pa, P3 = 600 Pa; Třída 2: P1 = 800 Pa, P2 = 400 Pa, P3 = 1200 Pa; Třída 3: P1 = 1200 Pa, P2 = 600 Pa, P3 = 1800 Pa; Třída 4: P1 = 1600 Pa, P2 = 800 Pa, P3 = 2400 Pa; Třída 5: P1 = 2000 Pa, P2 = 1000 Pa, P3 = 3000 Pa; Třída Exxx vyšší naměřené hodnoty nežli třída 5 .
Vítr bývá velmi často doprovázen deštivým počasím. Z tohoto důvodu mají okna stanovené limity – 10 tříd na těsnost vůči přívalovému dešti - dle DIN 12 208, a to dle postupu A – nechráněná konstrukce a B – chráněná konstrukce (například lodžií). Třída 1 při tlaku 0 Pa, tř. 2 při 50 Pa, tř. 3 při 100 Pa, tř. 4 při 150 Pa, tř. 5 při 200 Pa, tř. 6 při 250 Pa, tř. 7 při 300 Pa, tř. 8 při 450 Pa a tř. 9 při 900 Pa. U třídy 1 se na vzorek pouští voda za daného tlaku po dobu 15 minut a s každou další třídou se doba pouštění (stříkání) vody za daného tlaku o 5 minut prodlužuje.
Z toho plyne, že pokud chcete provést výměnu oken u panelového domu, je velmi důležité zadat výšku domu. Zkoušky a certifikáty jednotlivých firem jsou v některých případech vydávány na jinak okovaná okna, než je dodaný standard. Pokud vám obchodní zástupci mávají před očima certifikáty o vodotěsnosti dorazového těsnění tlaku do 1050 Pa, nezapomeňte, že takto okovaná okna je třeba vyžadovat ve standardu zakázky! V hojném měřítku jsme se setkali s firmami, které tvrdí, že okna mají takto certifikována, avšak po podrobném prostudování certifikace jsme zjistili, že kování odolávající tomuto zatížení má oproti standardně okovaným dodaným oknům o 4 ks bodových uzávěrů více.

Breadcrumbs