zpet

Izolační skla

izolacni-sklaIzolační skla se dělí na dvojskla, dvojskla s izolační fólií Heat Mirror, trojskla, ale i čtyřskla. Základem izolačního zasklení je obyčejné sklo často označované jako float, na kterém je selektivní vrstva pokovení, která propouští sluneční záření a současně odráží teplo zpátky do interiéru _ viz obrázek. Srovnávacím parametrem izolačních skel je součinitel prostupu tepla Ug (W/m2K), ale začneme od začátku.

První izolační skla byla pouze spojená 2obyčejná skla k sobě, za pomocí distančního rámečku a tmelu. Díky vzduchové mezeře dosahovali skla na lepší tepelné parametry, než do té doby používané jednoduché tabule. Koncem 90tých let ale přišli na trh výrobci skel s novinkou označovanou jako selektivní vrstva pokovení. Tato vrstva má tloušťku 0,001mm a zabraňuje úniku tepla z vnitřního prostředí a odráží ho zpět do místnosti.
V roce 2002 poprvé upravila norma ČSN požadavky nároky na skla a stalo se standardem používání izolačních dvojskel se součinitelem prostupu tepla minimálně Ug (sklo) = 1,4 W/m2K. V následujících letech ještě došlo k drobným úpravám ČSN a určení doporučených hodnot, kde byl stanoven optimální součinitel prostupu tepla celého okna Uw (okno)= 1,2 W/m2K. Z tohoto důvodu se na selektivní vrstvy skel začali používat více oxidy stříbra než cínu a aby bylo dosaženo ještě nižšího součinitele prostupu tepla, začal se mezisklení prostor vyplňovat vháněním těžkých vzácných plynů jako je argon, nebo krypton.
(Součinitel prostupu tepla Ug (selektivní vrstva cínu + argon) = 1,1 W/m2K; (selektivní vrstva stříbra + argon) = 1,0 W/m2K;  Ug (selektivní vrstva stříbra + krypton) = 0,9 W/m2K.)
Další zajímavým vývojem trhu,byla izolační dvojskla s fólií Heat Mirror - tepelné zrcadlo. Jedná se o fólii pokrytou nízkoemisivní vrstvou, která je napnuta uvnitř izolačního dvojskla. Výsledkem je prakticky třívrstvý systém se dvěma nezávislými komorami. Fólie je průhledná pro viditelné světlo, ale odráží tepelné a ultrafialové záření. Zjednodušeně lze funkci tepelného zrcadla vysvětlit tak, že odráží tepelné záření zpět ke zdroji. Bohužel jejich cena neodpovídá výslednému součiniteli prostupu tepla Ug=0,8 W/m2K a jsou náchylná při transportu na poškození.
Se vstupem prvních nízkoenergetický a pasivních domů na trh a s jejich požadavky na podstatné snížení energetických nákladů se v průběhu roku 2005 začali vyrábět izolační trojskla. Kde se z prvních hodnot Ug=0,8 hodnot 0,8 W/m2K, brzo dostali až na hodnotu skel 0,5 W/m2K a je to jen otázka času, kdy se trojskla stanou standardně používaným prvkem v oknech.
Doporučované stavební hloubky profilů pro takto těžká skla jsou minimálně 82mm.
Od roku 2011 se vyrábějí i izolační čtyřskla se součinitelem prostupu tepla Ug=0,3 W/m2K, bohužel jejich největší nevýhodou není jen vysoká hmotnost, ale hlavně dochází již k optickým lomům (k deformace obrazu).

Breadcrumbs