zpet

Skla pro pasivní domy

pasivni-dum2U pasivních domů je nejdůležitější vlastní orientace a velikost prosklených ploch vůči světovým stranám. I Tak ale sebelepší izolační dvojskla jsou pro pasivní domy v konečném součtu ztrátová. Až při použití trojskel lze dosáhnout stavu kdy okna v otopné stavu produkují energetické zisky.

V současnosti je nejvýhodnější pro pasivní domy používat trojité zasklení o hodnotách Ug = 0,5 W/(m2.K), g = 52 % nebo Ug = 0,6 W/(m2.K), g = 57 %. Oba druhy skel dosahují svých parametrů při nejvýhodnější 16 mm široké meziskelní mezeře (distančního rámečku). Skla s vyšší propustností slunečního záření než 60 %, tzv. „solární skla“ a dobrým součinitelem prostupu tepla Ug=0,5 W/, jsou již v nabídce u několika výrobců skel. Jejich použití z hlediska tepelných zisků i kvality přirozeného osvětlení je velice výhodné, ale nikdy nesmíte opomenout, že vždy je nutné tyto skla dále kombinovat s kvalitním venkovním zastíněním.

Breadcrumbs